Corioli je bio drevni volščanski grad u Laciju. Prvi put se spominje u rimskim ljetopisima koji navode kako ga je godine 493. pne., zajedno s Longulom i Polluscom zauzeo Gaj Marcije Koriolan. Međutim, kada su se sunarodnjaci prema njemu ružno ponijeli, Koriolan je prebjegao Volščanima i za njih ponovno osvojio grad. Nakon ovoga Corioli je nestao iz historije, a tek se 443. pne. spominje u zapisima o sporu oko Ardee i Aricije i to kao "teritorija koja je pripadala Corioliju", iz čega historičari zaključuju da je u međuvremenu konačno prešao u rimske ruke.

Mjesto gdje se nalazi Corioli nije poznato. Arheolozi su pretpostavljali da je smješten u sjeverozapadnom dijelu volščanske teritorije, između mora, rijeke Asture i Albanskih brda. Međutim, čak i u doba Plinija Starijeg se smatrao jednim od izgubljenih gradova Lacija.

Izvori uredi