Commedia all'italiana

Commedia all'italiana (sh. Komedija na italijanski način) je izraz koji se koristi za specifičan stil, odnosno teme i likove filmskih komedija karakterističnih za italijansku kinematografiju u periodu koju je okvirno počeo u drugoj polovici 1950-ih, a završio početkom 1970-ih. Za commedia all'italiana je bilo karakteristično da su protagonisti anti-heroji, odnosno da njihovi pokušaji da postignu svoje ciljeve obično nemaju uspjeha; sadržaj je, eksplicitno ili implicitno, bio nadahnut burnim ekonomskim i kulturnim promjenama u Italiji poslije Drugog svjetskog rata, odnosno ekonomskom bumu koji je doveo do naglog porasta životnog standarda, ali isto tako produbio klasne i druge razlike, odnosno stvorio sukob između tradicionalnih i modernih vrijednosti. Začetnikom se tradicionalno smatra Mario Monicelli, čija se komedija I soliti ignoti često smatra prvim primjerom novog stila; ime je dobila po filmu Divorzio all'italiana Pietra Germija iz 1961. godine. Svi su ti filmovi postigli izuzetan uspjeh ne samo kod publike, nego i kod kritike, a također su postali hitovima i izvan italijanskih granica. Commedia all'italiana je počela nestajati u vrijeme kada se italijanska kinematografija počela sve više okretati eksploatacijskim žanrovima i sadržajima, odnosno kada je humor postajao sve "siroviji". Jedan od takvih hibrida su bile seks komedije koje su se počele zvati commedia sexy all'italiana.

Vanjske veze