Columbia Human Rights Law Review

Columbia Human Rights Law Review je pravna revija koja se izdaje od 1967. godine sa tematskim forusom na ljudskim pravima. Reviju izdaje Pravni fakultet Columbia koji je deo Univerziteta Columbia.

Vidi još

uredi