Cloquallum

Cloquallum, ogranak Upper Chehalis ili Kwaiailk Indijanaca, jednog plemena porodice salishan sa rječice Cloquallum Creek, pritoke Chehalisa u današnjem okrugu Mason u Washingtonu. Kwaiailki su identitet izgubili sa Cowlitzima [1].

IzvoriUredi