Cisalpinska Galija

Cisalpinska ili Cisalpska Galija (latinski: Gallia Cisalpina, doslovno: "Prialpska Galija") je drevni rimski naziv za geografsku oblast, kasnije rimsku provinciju čije se područje nalazilo u dolini reke Po, u severnom delu današnje Italije. Rimljani su je nazvali tako jer se nalazila sa ove strane Alpa, nasuprot Transalpskoj Galiji (sa one strane Alpa).

Mapa Cisalpinske Galije

Njena teritorija otprilike odgovara teritorijama koje čine današnju Severnu Italiju. Granice su bile na zapadu Alpi, na severu Alpi i jezera u njihovom podnožju, na istoku teritorija Trsta, na jugu Rubikon i Arno i ligurski Apenini.

Sedište provincije bio je grad Mutina (današnja Modena). Ponekad se delila na tzv. Pripoansku Galiju (Gallia Transpadana) ili Zapoansku Galiju (Gallia Transpadana) - odnosno dva područja koje je delila reka Po. Takođe je bila poznata kao Gallia Togata (doslovno: Galija u togi) čime se označavao visok stepen "civilizovanosti", odnosno romanizacije u odnosu druge delove Galije.

Godine 42. pne. ju je car Oktavijan August, kao dio programa tzv. italizacije za Drugog trijumvirata administrativno pripojio Italiji.