Cirkno jezero

Cirkno jezero je tip glacijalnog jezera koje nastaje erozivnim radom lednika. Cirkna jezera su karakteristična za visoke planinske predele i kao što im i samo ime kaže nastaju u cirkovima nekadašnjih lednika. Njihove razmere su male, okruglastog su ili sočivastog oblika, obala je slabo razuđena a dubina je ne veća od 10-ak metara (najčešće 1-5 metara). U narodu su dobila naziv „gorske oči“ zbog svoje izuzetne lepote i modro plave boje.

Na Balkanu su ovakava jezera zastupljena na Durmitoru, Šari, Prokletijama i drugim visokim planinama. Najčešće nemaju ni pritoku ni otoku, a isključivo se htane kišnicom.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd.