Ciklobutan je organsko jedinjenje sa formulom (CH2)4. Ciklobutan je bezbojni gas i komercijalno je dostupan kao utečnjeni gas. Sam ciklobutan nema komercijalni ili biološki značaj, ali su kompleksiniji derivati važni u biologiji i biotehnologiji.

Ciklobutan
Cyclobutane2.svg
Cyclobutane
Cyclobutane
IUPAC ime
Identifikacija
CAS registarski broj 00287-23-0 YesY
PubChem[1][2] 9250
ChemSpider[3] 8894
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula C4H8
Molarna masa 56,107 g/mol
Gustina 0,720 g/cm3
Tačka topljenja

-91 °C, 182 K, -132 °F

Tačka ključanja

12.5 °C, 286 K, 55 °F

Srodna jedinjenja
Srodna alkanske supstance Butan
Srodna jedinjenja Ciklobuten; Ciklobutadien

 YesY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

StrukturaUredi

Uglovi veza između atoma ugljenika su znatno napregnuti i kao takvi imaju niže energije veze nego srodni linearni ili nenapreguniti ugljenovodonici, npr. butan ili cikloheksan. Ciklobutan je nestabilan iznad 500 °C.

Četiri atoma ugljenika u ciklobutanu nisu koplanarna, nego prsten tipično poprima povijenu konformaciju.[4] Jedan od atoma ugljenika je pod uglom od 25° u donosu na ravan formiranu od preostala tri atoma ugljenika. Time se interakcije među atomima prstena redukuju.

 

Vidi jošUredi

ReferencesUredi

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today 15 (23-24): 1052-7. DOI:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644610007737.  edit
  2. Evan E. Bolton, Yanli Wang, Paul A. Thiessen, Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry 4: 217-241. DOI:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 
  3. Hettne KM, Williams AJ, van Mulligen EM, Kleinjans J, Tkachenko V, Kors JA. (2010). „Automatic vs. manual curation of a multi-source chemical dictionary: the impact on text mining”. J Cheminform 2 (1): 3. DOI:10.1186/1758-2946-2-3. PMID 20331846. http://www.jcheminf.com/content/2/1/3.  edit
  4. Chemical compound :: Cycloalkanes - Britannica Online Encyclopedia

Spoljašnje vezeUredi