Cijevna (rijeka)

Cijevna (alb. Cem Selcit) je reka koja protiče kroz Albaniju i Crnu Goru.

Cijevna
Cijevna u Albaniji
Lokacija
Države Albanija  Crna Gora
Hidrografija
UšćeMorača
Dužina56 km
Hidrologija
Sliv
  – površina
Jadranski
360 km²

Cijevna izvire na severnoj strani Prokletija, zapadno od planine Trojana (2183 m). Gornjim tokom protiče kroz Albaniju pod imenom Cem Selcit. U Crnu Goru ulazi južno od planine Suka Mizdarkut (1144 m) i taj deo toka dug je 33 km. Ukupna dužina reke je 56 km, a sliv joj obuhvata 360 km².

Protiče dubokom klisurom, koja se postepeno snižava i priširuje. Na dužini do 25 km usekla je do 1.000 metara duboku kanjonsku dolinu (15 km na crnogorskoj teritoriji i 10 km u Albaniji).

Uliva se u Moraču, kao leva pritoka, oko 500 metara jugozapadno od sela Mahale, na visini od 15 m. Veoma je brza reka, čak u ravnici Zete u koju ulazi nizvodno od sela Dinoša, prosečan joj je pad 3,67‰.

Godišnje kolebanje vodostaja je prosečno 150 cm, usled nesrazmerne visina padavina u pojedinim mesecima i topljenja snega krajem proleća.