Chen Lin (dinastija Han)

Ovo je kinesko ime; porodično ime je Chen.

Chen Lin (? -217), stilsko inme Kongzhang (孔璋) bio je kineski velikodostojnik iz doba kraja dinastije Han, poznat kao jedan od "Sedam učenjaka Jian'ana". Karijeru je započeo na dvoru cara Linga, te služio kao sekretar komandanta carske vojske, a kasnije regenta He Jina. Kada je He Jin nakon smrti cara Linga 189. namjeravao u prijestolnicu Luoyang pozvati carske trupe radi obračuna sa moćnim eunusima iz klike Deset podvornika, Chen Lin ga je od toga pokušavao odgovoriti sa riječima da je to "nije različito od paljenja visoke peći kako bi spalila jedna dlaka" (以此行事,无异于鼓洪炉以燎毛发). He Jin nije poslušao savjet, što je imalo katastrofalne posljedice kako po njega, tako i po Kinu, bačenu u decenije građanskog rata koje će je podijeliti na Tri kraljevstva.

Chen Lin
Tradicionalni kineski 陳琳
Pojednostavljeni kineski 陈琳

Sam Chen Lin je zbog krvoprolića u prijestolnici izbjegao u provinciju Ji, gdje je potom našao posao kao sekretar gospodara rata Yuan Shaoa. Za njega je napisao tekst objave rata gospodaru rata Cao Caou. Nakon Yuanovog poraza u bitci kod Guandua je Chen Lin zarobljen od Cao Caoa, koji mu je odlučio poštediti život i uzeti ga u vlastitu službu.

U Romansi Tri kraljevstva se navodi kako su Chen Linovi tekstovi imali čudesnu moć liječiti Cao Caove glavobolje, te je to navedeno kao razlog Cao Caove velikodušnosti.

V. takođerUredi