Charles Webb (San Francisco, 9.6. 1939.-) je [SAD|američki] autor nekoliko romana, od kojih je najpoznatiji prvi, Diplomac, po kome je snimljen enormno popularbni film.