Charles Jencks

Charles Jencks (rođen. 1939) je američki arhitektonski teoretičar.