Cerrado (španjolski/portugalski arhaičan naziv za "zatvoreno") - velika tropska savana i ekoregija Brazila, osobito u državama Goiás i Minas Gerais. Prostire se i u dijelovima Paragvaja i Bolivije.

Rasprostranjenost cerrada u Južnoj Americi

Biom cerrado uglavnom se nalazi na platoima u središnjem dijelu Brazila. Glavni stanišni tipovi cerrada uključuju: šumovite savane i travnato-šumoviti savane, također i močvarne savane. Cerrado je drugi po veličini tip staništa u Brazilu, nakon Amazone. Na njega otpada 21% površine Brazila. [1]

Prvi detaljan prikaz brazilskih cerrada dao je danski botaničar Eugene Warming (1892.) u knjizi "Lagoa Santa", u kojoj opisuje glavne značajke cerrado vegetacije u brazilskoj državi Minas Gerais.[2]

Od tada, nastala su brojna istraživanja, koja su pokazala, da je cerrado jedna od najbogatijih tropskih savana i ima mnogo endemskih vrsta. Karakterizira ga ogroman raspon biljne i životinjske biološke raznolikosti. Organizacija "World Wide fond za prirodu" proglasila je cerrado biološki najbogatijom savanom na svijetu, s oko 10.000 biljnih i 10 endemskih vrsta ptica. Postoji gotovo 200 vrsta sisavaca, iako samo 14 vrsta endema.

IzvoriUredi

  1. Conservation.org Preuzeto 22. ožujka 2013.
  2. Oliveira S., Paulo, and Robert Marquis J. The Cerrados of Brazil : Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna. Columbia University Press, 2002. eBook.