Stepen je razmak između dva susedna tona, dok se razmak od dva susedna polustepena naziva ceo stepen (fr. ton, engl. whole tone, whole step, ital. tono, nem. Ganzton).[1]

Pogledajmo klavijaturu. Primetićemo da postoje bele i crne dirke. Razmak između dve bele dirke između kojih se nalazi crna dirka čini ceo stepen. Recimo, između tonova C i D je ceo stepen, jer se između njih nalazi ton Cis ili njegov enharmonski zamenik, ton Des. O ovom zvuku C-D.

Osim celog stepena, često je u upotrebi i polustepen.[2]


  • U muzici istočnjačkih naroda i u muzičkim folklorima mnogih naroda nailazimo i na manji razmak izmađu dva susedna tona od polustepena.


Raspered celih i polustepena u C-Dur lestvici uredi

Ako pogledamo raspered celih i polustepena u C-Dur lestvici[3], videćemo da se:

  1. celostepeni razmaci nalaze između I-II, II-III, IV-V, V-VI VI-VII stupnja, a
  2. polustepeni razmaci nalaze između III-IV i VII-VIII stupnja.

Pogledajmo notni prikaz rečenog:

 
Radi bolje preglednosti, polustepeni razmaci u C-Dur lestvici označeni su crvenom bojom.

Vidi još uredi

Izvori uredi

  1. Vlastimir Peričić, Višejezični rečnik muzičkih termina
  2. R. Lazić - V. Peričić, Osnovi teorije muzike.
  3. Radivoj Lazić, Škola za klarinet: Učim klarinet I.