Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije

Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije (CK SKJ) je bio najviši rukovodeći organ u Savezu komunista Jugoslavije (SKJ) između dva Kongresa.

Od aprila 1919. do juna 1920. godine nazivao se Centralno partijsko veće SRPJ(k), od juna 1920. do februara 1925. godine Centralno partijsko veće KPJ i od februara 1925. do Šestog kongresa KPJ, novembra 1952. godine, Centralni komitet KPJ.

CK SKJ je bio državni organ u Jugoslaviji, u kojem su bili zastupljeni predstavnici partije iz svih jugoslovenskih republika i pokrajina.

Godine 1963, umesto funkcije generalnog sekretara uvedena je funkcija predsednika SKJ, a Josip Broz Tito je tu funkciju obavljao do svoje smrti, maja 1980. godine. Nakon njega, redosled predsednika je bio sledeći:

Centralni komitet je nestao sa političke scene januara 1990. godine, raspadom Saveza komunista Jugoslavije.

Vidi još