Cenobiti' (grč. koinόs - zajednički i bίos - život) su redovnici koji žive zajedničkim životom u za to posebno organiziranoj zgradi, odnosno samostanu, te su prisutni u religioznom i društvenom životu sredine u kojoj žive.

Koptska ikona svetog Pahomija, utemeljitelja cenobitskog reda.