Celestin III

Celestin III., rođen kao Giacinto Bobone bio je 175 papa, od 14. aprila 1191. do 8. januara 1198. godine.

Celestin III.
Coelestinus Tertius
Coelestin III.jpg
Pravo ime Giacinto Bobone
Papinstvo počelo 14. april 1191.
Papinstvo završilo 8. januar 1198.
Prethodnik Klement III.
Nasljednik Inocent III.
Rođen oko 1106.
Rim, Papinska Država
Umro 8. januar 1198.
Ostali pape imena Celestin
Papa Celestin dariva Teutonski viteški red.