Carski forumi

Carski forumi (italijanski: Fori Imperiali) je naziv za niz monumentalnih foruma u Rimu sagrađenih od strane rimskih vladara od 1. vijeka pne. do 2. vijeka n.e.

Karta Carskih foruma

Iako ne čine sastavni dio rimskog Foruma, ti su forumi vrlo blizu jedan drugog, a namjena im je, između ostaloga, bila i da služe kao središte rimskog političkog života, kao i vjerskih svečanosti i trgovine. U 20. vijeku je italijanski diktator Benito Mussolini namjeravao obnoviti, odnosno ponovno koristiti forume kako bi simbolički povezao modernu Italiju sa rimskom državom.

Carski forumi su bili:

Vanjske vezeUredi