Karnivor

(Preusmjereno sa stranice Carnivora)

Mesojed, mesožder ili karnivor (od lat. carne = "meso" i vorare = "žderati") je svaki organizam (najčešće životinja) čija se ishrana prvenstveno sastoji od mesa. Ukoliko je izvor mesa živa životinja, mesojede nazivamo grabljivcima ili lovcima (predatorima), a ukoliko je reč o uginulom izvoru mesa, mesojedi se nazivaju lešinarima. Većina mesojednih životinja u svojoj ishrani ima i hranu biljnog porekla, radi unosa potrebnih minerala, vitamina i vlakana. Obligatnim karnivorima nazivamo one organizme koji se isključivo hrane mesom.

Čeljust mesoždera tigra

Tako se mesojedi razlikuju od životinja čija se hrana sastoji od bilja a koje se nazivaju biljojedima, kao i od svaštojeda čija je hrana raznovrsna.

Grupi mesoždera pripadaju zveri (koje su i dobile latinski naziv Carnivora), neke vrste ptica, ali i druge životinje.

Sem životinja, pojedine vrste biljaka i gljiva takođe mogu biti mesojedi.