Carl Philipp Emanuel Bach

Bach Carl Philipp Emanuel 1.jpg

Carl Philipp Emanuel Bach (8. mart 1714, Weimar.– 14. decembar 1788, Hamburg) njemački kompozitor, drugi od pet sinova Johan Sebastian Bach –a I Marie Barabara Bach. Najpoznatiji Bachov sin koji je pisao koncerte bolje I od samog Bacha. Jedan je od utemeljitelja klasičnog stila. Sa deset godina išao je u školu svetog Tomasa u Leipzig –u, gdje je njegov otac postao kantor 1723. Nekoliko mjeseci potom dobio je zaposlenje na dvoru pruskog princa Frederika II. 1740 postaje član kraljevskog orkestra. U to vrijeme bio je najistaknutiji klavirist (čembalist) u Evropi. Potom je živio u Berlinu. 1768 naslijedio je Georg Philipp Telemann –a kao Kapellmeister u Hamburgu gdje je počeo obračati se crkvenoj muzici. U drugoj polovici 18 vijeka reputacija C.P.E.Bacha stajala je vrlo visoko. Wolfgang Amadeus Mozart rekao je ‘’On je otac, a mi smo djeca’’. Haydn je studirajući uglavnom izučavao njegov rad. Ludwig van Beethoven izrazio je za njegov genij iskreno divljenje I poštovanje.