Carl Philipp Emanuel Bach

Carl Philipp Emanuel Bach (8. mart 1714, Weimar.– 14. decembar 1788, Hamburg) njemački kompozitor, drugi od pet sinova Johan Sebastian Bach –a I Marie Barabara Bach. Najpoznatiji Bachov sin koji je pisao koncerte bolje I od samog Bacha. Jedan je od utemeljitelja klasičnog stila. Sa deset godina išao je u školu svetog Tomasa u Leipzig –u, gdje je njegov otac postao kantor 1723. Nekoliko mjeseci potom dobio je zaposlenje na dvoru pruskog princa Frederika II. 1740 postaje član kraljevskog orkestra. U to vrijeme bio je najistaknutiji klavirist (čembalist) u Evropi. Potom je živio u Berlinu. 1768 naslijedio je Georg Philipp Telemann –a kao Kapellmeister u Hamburgu gdje je počeo obračati se crkvenoj muzici. U drugoj polovici 18 vijeka reputacija C.P.E.Bacha stajala je vrlo visoko. Wolfgang Amadeus Mozart rekao je ‘’On je otac, a mi smo djeca’’. Haydn je studirajući uglavnom izučavao njegov rad. Ludwig van Beethoven izrazio je za njegov genij iskreno divljenje I poštovanje.