Carica Yuan Leshang

Carica Yuan Leshang (元樂尚) (565 - ?), kasnije budistička redovnica po imenu Huasheng (華勝), bila je konkubina cara Xuana, vladara kineske/Xianbei dinastije Sjeverni Zhou. Otac joj je bio Yuan Sheng (元晟), službenik na dvoru Sjevernog Zhoua u srodstvu sa klanom Yuan, odnosno bivšom carskom dinastijom Sjeverni Wei. Carevom priležnicom je postala 579. a iste godine je Xuan formalno abdicirao u korist malodobnog sina Jinga, preuzevši titulu umirovljenog cara; istovremeno je svoje Yuan Leshang i još dvije priležnice - Chen Yueyi i Yuchi Chifan - proglasio caricama, izjednačivši ih po statusu sa svojom redovnom suprugom Yang Lihua. Međutim, već sljedeće godine je car Xuan umro, a vlast kao regent preuzeo Yang Jian, koji je 581. formalno uzeo prijestolje kao car Wen i osnovao dinastiju Sui. Yuan Leshang je tada postala budistička redovnica. Kao i Chen Yueyi, i ona je doživjela duboku starost, nadživjevši dinastiju Sui. Kineski historijski izvori navode da je još uvijek bila živa u doba cara Taizonga od Tanga (626 - 649).