Carica Wang Fahui

Carica Wang Fahui (王法慧) (360–380), formalno Carica Xiaowuding (孝武定皇后, doslovno "kćerinska, ratnička i umirujuća carica") bila je kineska carica iz dinastije Jin, odnosno supruga cara Xiaowua. Za carevu suprugu ju je osobno odabrao regent Xie An, koji je također duboko poštovao njenog oca Wang Yuna i brata Wan Gonga. Za cara se udala kada je ima 15, a car 14 godina. Međutim, ubrzo se počela odavati piću i raskalašenom životu prije nego što ju je počeo koriti otac i na kraju nagovoriti da poboljša svoje ponašanje. Umrla je nekoliko godina kasnije, bez djece.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Carica Yu Daolian
Carica dinastije Jin (265-420)
375–380
Slijedi:
Carica Wang Shen'ai
carica Kine (Jugoistočna)
375–380
carica Kine (Jugozapadna/Centralna)
375–380
Slijedi:
Carica Gou od Ranijeg Qina