Carica Duan Yuanfei

Carica Duan Yuanfei (段元妃) (? -396), formalno Carica Chengai (成哀皇后, doslovno "uspješna i žaljenja vrijedna carica"), bila je carica kineske/Xianbei države Kasniji Yan, odnosno supruga osnivača države Murong Chuija. Za Murong Chuija se udala oko 388. godine, a Murong Chuijev brat Murong De se oženio za njenu sestru Duan Jifei. Murong Chuiju je rodila dva sina - Murong Langa i Murong Jiana. Kineski historijski izvori je opisuju kao pronicljivu ženu, koja je smatrala kako njenog muža moraju naslijediti prinčevi Murong Nong i Murong Long, umjesto krunskog princa Murong Baoa te Murong Lina, koga je smatrala potencijalnim izdajnikom. Nakon muževe smrti, Murong Bao joj je 396. naredio da izvrši samoubistvo. Ona je to učinila, prethodno prorekavši kako će Murong Bao dovesti do propasti države. Murong Bao ju je ipak sahranio sa carskim počastima.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Nema (dinastija osnovana)
Princeza/Carica Kasnijeg Yana
388–396
Slijedi:
Carica Duan (Huimin)
Prethodi:
Carica Gou od Ranijeg Qina
carica Kine (Sjeveroistična)
388–396
Prethodi:
Carica Yang od Ranijeg Qina
carica Kine (Centralni/Južni Shanxi)
394–396