Car Wu

višeznačna odrednica na Vikimediji


Car Wu (武帝, Wudi) se može odnositi na nekoliko kineskih careva: