Car Houfei od Liu Songa

(Liu) Song Houfeidi ((劉)宋後廢帝)
or Cangwu Wang (蒼梧王)
Porodično ime: Liu (劉; liú)
Osobno ime: Yu (昱, yù)
Posthumno ime: Nema

Car Houfei od Liu Songa ((劉)宋後廢帝) (463–477), poznat i po posthumnoj tituli Princ od Cangwua (蒼梧王), osobno ime Liu Yu (劉昱), kurtoazno ime Derong (德融), nadimak Huizhen (慧震), bio je car Kine iz južne dinastije Liu Song. Na prijestolju je godine 472. naslijedio svog oca cara Minga. Njegova kratka vladavina je bila obilježena nasiljem i sadističkim hirovima, uključujući sklonost bezrazložnog ubijanja podanika. Nakon što je godine 477. general Xiao Daocheng jedva izbjegao takvu sudbinu, organizirao je puč u kome je car ubijen. Za novog cara je imenovan njegov brat Liu Zhun, ali ga je Xiao Daocheng već 479. svrgnuo kako bi sebe postavio za cara i osnovao novu dinastiju Južni Qi.

Izvori uredi

Kraljevske titule
Prethodi:
Car Ming od Liu Songa
car Liu Songa
472–477
Slijedi:
car Shun od Liu Songa