Car Chongzong od Zapadne Xije

Car Xixia Chongzong od Zapadne Xije (西夏崇宗) (1084–1139), također poznat i kao Li Qianshun (李乾順)[1], bio je tangutski car države Zapanda Xia, jednog od četiri državnopravna eniteta koji je početkom 12. vijeka postojao na području današnje Kine, a koji je vladao od 1086. do 1139. Chongzong mu je bilo hramsko a Li Qianshun lično ime, dok je Shèngwéndì (聖文帝) postalo njegovo posthumno ime.

Na prijestolje je došao poslije smrti svog oca Huizonga od Zapadne Xije. Tada mu je bilo tri godine, pa je kao regent vladala njegova majka Gospa Liang [2]. Nju je 1099. otrovao izaslanik dinastije Liao, nakon čega je Chonzong počeo samostalno vladati.

Njegova relativno duga je bila obilježena nastavkom procesa sinizacije, iako je Chonzong nastojao da se budistički spisi prevode na tangutski jezik. Na unutrašnjem je planu nastojao centralizirati državnu upravu i slomiti moć tangutskih poglavica. Prve decenije vladavine su obilježili porazi u sukobima sa dinastijom Liao i kineskom dinastijom Song, pogotovo godine 1114. Kasnije je nastojao preurediti državnu upravu po konfucijanskim načelima.

Kraljevske titule
Prethodi:
Car Huìzōng
car dinastije Zapadna Xia
1086–1139
Slijedi:
Car Rénzōng

Napomene uredi

Reference uredi

„Tangut roots and Chinese habits”. Western Xia Dynasty. Chinaknowledge. Pristupljeno 2 April 2005.  „Liao, Xi Xia, and Jin Dynasties 907-1234”. China 7 BC To 1279. Pristupljeno 2. april 2005.