Car sve Španije

(Preusmjereno sa stranice Car Španije)

Imperator totius Hispaniae (na latinskom: "car sve Španije") je titula koju su koristili pojedini kršćanski vladari Iberijskog poluotoka u srednjem vijeku. Prvi put se počela koristiti u 9. vijeku, ali je svoju najveću popularnost stekla od 1086. do 1157. To se prije svega odnosilo na kraljeve Leona i Kastilje koji su nastojali naglasiti svoju dominaciju nad drugim kršćanskim monarsima, reklamirati svoje vojničke uspjehe u Reconquisti, odnosno to da su uspjeli steći veliki broj etnički i religijski raznolikih podanika (Jevreji, Mozarapi, Arapi, Berberi). Korištenje carske titule je, međutim, bila rijetkost za tadašnju Evropu, gdje se ona smatrala dostojnom isključivo rimsko-njemačkih ili bizantskih vladara, pa se ona uopće nije koristila izvan Španije. U 12. vijeku je izašla iz upotrebe, a u 13. vijeku bila posve zaboravljena, pa je tako kasnije nisu koristili čak ni španski vladari u Novom vijeku čiji su posjedi zadovoljavali uobičajene kriterije za carstvo.

Tablica careva uredi

Slika Car Navedena titula ili opis Izvor
  Alfonso III od Leóna
(866–910)
Hispaniae imperator (car Španije)
imperator totius Hispaniae (car sve Španije)
magnus imperator (great emperor)
falsifikati iz 12. vijeka;
posthumna kraljevska povelja
Sancho Garcés I od Pamplone
(905–925)
optime imperator (najbolji car) Roda Codex
  Ordoño II od Leóna
(910–924)
serenissimus imperator (nasvjetliji car)
imperator Legionensis (leonski car)
kraljevska povelja
Roda Codex
  Ramiro II od Leóna
(931–951)
imperator (car) posthumne kraljevske povelje
  Ordoño III od Leóna
(951–956)
imperator (car) kraljevske povelje
  Ramiro III of León
(966–984)
dominissimus imperator (najgospodskiji car)
Basileus (kralj/car)
kraljevske povelje
  Fernán González od Kastilje
(923–970)
imperator terrae (car zemlje) privatna povelja
  García Fernández od Kastilje
(970–995)
imperator Castelle (car Kastilje) povelja
  Alfonso V od Leóna
(999–1025)
imperator (car) korespondencija sa opatom Olivom
  Sancho Garcés III od Pamplone
(1004–1035)
imperator in Castella (car u Kastilji) kasniji falsifikat
  Bermudo III od Leóna
(1027–1037)
imperator in Leione ili in Gallecia (car u Leónu ili Galiciji) povelje, korespondencija sa opatom Olivom
  Ferdinand I od Leóna i Kastilje
(1035–1065)
imperator magnus (veliki car) povelje kćeri
García II od Galicije i Portugala
(1065–1072)
bonus imperator (dobri car) Historia silense
  Alfonso VI od Leóna i Kastilje
(1065–1109)
imperator totius Hispaniae (car sve Španije)
al-Imbraţūr dhī-l-Millatayn (car dvije religije)
povelje i koresponednecija
  Raymond od Galicije
(1092–1107)
Gallecie imperator (car Galicije) povelja
  Urraca od Leóna i Kastilje
(1109–1126)
tocius Gallecie imperatrix (carica sve Galicije)
totius hispaniae imperatrix (carica sve Španije)
povelje
  Alfonso I od Aragona i Pamplone
(1104–1134)
imperator in Castella, Gallicia (car u Kastilji, Galiciji) povelje
  Alfonso VII od Leóna i Kastilje
(1126–1157)
imperator (car) Chronica Adefonsi imperatoris

Izvori uredi