Cahuri su kavkaski narod, koji pretežno živi u Azerbejdžanu i Rusiji (autonomna republika Dagestan). Većinom su islamske veroispovesti, a govore cahurskim jezikom, koji spada u dagestansku grupu severnokavkaske porodice jezika.

Ukupno ih ima oko 16.000, od toga u Azerbejdžanu oko 10.000, a u Rusiji oko 5.000.