Centralna televizija SSSR

(Preusmjereno sa stranice CT SSSR)

Centralna televizija Državne radiotelevizije SSSR (rus. Центральное телевидение Гостелерадио СССР, skr. CT SSSR) je bilo poduzeće za proizvodnju i distribuciju televizijskog programa u okviru Državnog komiteta za televiziju i radiodifuziju SSSR, a koje je djelovalo od 1951. godine do 1991. godine. Nastalo je nakon Drugog svjetskog rata objedinjavanjem tehničkih i drugih resursa tzv. Moskovske i Lenjingradske televizije koje su sa radom bile započele 1938. godine, a u poratnim godinama bile među prvima u svijetu koje su koristile standard slike od 625 linija.

Iako je CT SSSR formalno sa radom otpočela 1951. godine, tek od Nove godine 1956. je otpočeo svakodnevni televizijski program. Tokom svog postojanja je CT SSSR pod svojom neposrednom nadležnošću imala pet televizijskih stanica. Godine 1956. su tako sa svakodnevnim emitiranjem otpočeli Prvi program (sa redovnim ili sadržajem opće namjene) i Drugi program (čiji se sadržaj uglavnom bavio reportažama i životom različitih republika SSSR), te Lenjingradski program. Kasnije je stvoren Moskovski (ili Treći program), a od 1965. se emitirao Četvrti (kasnije Treći) program, namijenjen prje svega obrazovnim sadržajima. Od 1965. se CT SSSR u svrhu emitiranja počeo služiti orbitalnim satelitima, a 1967. je, kao četvrta TV-mreža u Evropi, uvela program u boji.

CT SSSR je sa postojanjem prestao za vrijeme raspada SSSR. Njegove tehničke resurse su preuzele novoformirane televizijske stanice Ruske Federacije.

Vanjske veze

uredi