CT-100 je televizijski aparat u boji koji je proizvela i u proljeće 1954. na američko tržište distribuirala kompanija RCA. Sastojao se od 36 elektronskih cijevi i omogućavao gledanje slike na ekranu širine 28 cm. Cijena mu je iznosila 1000 US$, što je u tadašnjim SAD odgovaralo cijeni automobila niže klase. Nakon početka prodaje se, međutim, ispostavilo da je riječ o komercijalnom promašaju, te je proizvedeno samo 4000 primjeraka. Vjeruje se da je razlog za to bila njegova izuzetna krhkost i sklonost kvarovima, ali prije nepristupačnost televizijskog programa u boji, koji je tada bio dostupan jedino preko TV-stanica mreže NBC. Danas je sačuvano samo 150 primjeraka, a od kojih su samo 30 u operativnom stanju.