Za ostala značenja, vidi CEMAT (razvrstavanje).

CEMAT je skraćenica na francuskom jeziku za Evropsku konferenciju ministara prostornog planiranja (CEMAT - Conference européenne des ministres d'aménagement du territoire). To telo Saveta Evrope osnovano je 1970. godine sa ciljem da organizuje saradnju evropskih država u oblasti prostornog i regionalnog planiranja. Svake tri godine održavaju se tematske konferencije:

 • 1970. u Bonu - "Osnove evropske politike regionalnog planiranja"
 • 1973. u Grand Motu - "Ciljevi evropske politike regionalnog planiranja"
 • 1976. u Bariju - "Urbanizacija i regionalno planiranje"
 • 1978. u Beču - "Planiranje ruralnih oblasti u Evropi"
 • 1980. u Londonu - "Dostignuća i perspektive za regionalno planiranje u Evropi"
 • 1983. u Toremolinosu - "Perspektive razvoja i prostornog planiranja primorskih regiona"
 • 1985. u Hagu - "Evolucija procesa odlučivanja u regionalnom prostornom planiranju"
 • 1988. u Lozani - "Racionalno korišćenje zemljišta: osnova za ograničavajući faktor našeg razvoja"
 • 1991. u Ankari - "Instrumenti za postizanje racionalne namene zemljišta"
 • 1994. u Oslu - "Strategija održivog regionalnog / prostornog razvoja u Evropi nakon 2000. godine"
 • 1997. u Limasolu - "Održivo regionalno / prostorno planiranje u Evropi i zaštita vodnih resursa"
 • 2000. u Hanoveru - "Vodeći principi za održivi razvoj evropskog kontinenta"
 • 2003. u Ljubljani - "Teritorijalna dimenzija održivog razvoja"
 • 2006. u Lisabonu - "Umrežavanje za održivi prostorni razvoj evropskog kontinenta: mostovi preko Evrope"
 • 2010. u Moskvi - "Izazovi za budućnost: održivi prostorni razvoj evropskog kontienta u svetu koji se menja"
 • 2014. u Nafplionu - "Uloga učešća javnosti u procesu održivog prostornog razvoja evropskog kontinenta"
 • 2017. u Bukureštu - "Koncept funkcionalnih urbanih područja"

Vanjske veze uredi