CEFTA (eng: Central European Free Trade Association) je ekonomska organizacija.

Ugovor o osnivanju CEFTA-e potpisan je 21. decembra 1992. u Krakovu, Poljska. Po tada zamišljenom zapadnoevropskom dogovoru ovaj savez tada postaje ulaznica za Evropsku Uniju to jest države koje žele postati članovi te organizacije prvo moraju određeno vreme provesti u CEFTAi

Na vrhuncu CEFTA je obuhvaćala prostor od Baltičkog mora do Jadranskog i Crnog mora, te je imala tržište od približno 90 miliona ljudi.

Nakon cjelodnevnih konsultacija, u Bruxellesu je 10. oktobra 2006. osam od deset zemalja sudionica pregovora je parafiralo Ugovor o izmjeni i dopuni pristupanja CEFTA-i. Potpisivanje ugovora bilo je najavljeno za 19. decembar 2006. u Bukureštu. Albanija, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija i UNMIK isred Kosova su parafirale ugovor. Srbija i Bosna i Hercegovina su tada odbile parafiranje jer su tražile povoljnije uslove, BiH je htjela bolje uslove, po pitanju nekoliko poljoprivrednih proizvoda, nego što ih ima u dvostranim ugovorima sa Hrvatskom i Srbijom. Srbija je tražila povoljnije uvjete za svoju duhansku industriju, nego što ih ima u dvostranim ugovorima sa ostalim državama članicama. Nakon dodatnih razgovora i usaglašavanja stavova sporazum je potpisalo svih deset zemalja sudionica pregovora i to 19. decembra 2006., kako je i predviđeno.

ČlaniceUredi

Država Pristupanje Napuštanje
  Poljska 1992 2004
  Mađarska 1992 2004
  Čehoslovačka   Češka 1992 2004
  Slovačka
  Slovenija 1996 2004
  Rumunija 1997 2007
  Bugarska 1998 2007
  Hrvatska 2002 2013
  Makedonija 2006
  Moldavija 2006
  Srbija 2006
  Bosna i Hercegovina 2006
  Crna Gora 2006
  Kosovo (UNMIK-Kosovo) 2006

PovezniceUredi