CAS

višeznačna odrednica na Vikimediji

CAS može biti:

  • Kalcijum-sulfid (CaS), hemijska formula kalcijum-sulfida;
  • Služba Hemijskih Abstrakta (CAS, engl. Chemical Abstracts Service), odsek Američkog Hemijskog Društva koje proizvodi bibliografske i hemijske baze podataka;
  • CAS registarski broj (CAS, engl. CAS registry numbers), jedinstven numerički identifikator hemijskih jedinjenja, polimera, bioloških komponenata, smeša i legura;
  • Cis-abienolna sintaza;
  • Croatian-american society, odnosno Hrvatsko-američko društvo (HAD);