Buzdovan (kome naziv dolazi od turske riječi buzdogan) ili topuz je hladno oružje za blisku borbu, koje je nastalo usavršavanjem drevne toljage.

Buzdovan izložen u muzeju u Freiburgu im Breisgau

Nastao je tako što je bat ili kijača zadebljan na jednom kraju u obliku kugle. U tu kuglu su se kasnije stavljali kameni ili metaljni šiljci. Kasnije se izrađivao od metala.

V. također uredi