Busovačka planina

Busovačka planina je planina smještena iznad grada Busovače u Bosni i Hercegovini, Visina 1650nm. U bivšoj državi, bila je jedno od najpoznatijih odmarališta , radi njenog izrazito izolovanog prostora kao i ugodne klime. Ova planina je poznata i po jednome od svojih endema , a to je biljka alpska ruža koja je danas slabo sačuvana vrsta.