Budovar je rečica u istočnom delu Srema. Izvire na Fruškoj gori kod mesta Čortanovci, gde se naziva „Patka“. Protiče kroz Bešku i pored Krčedina, odakle počinje da se naziva „Budovar“. Reka zatim skreće na jug i protiče paralelno sa autoputem Beograd-Novi Sad, pored Novih Karlovaca pre nego što se uliva Dunav kod Starih Banovaca.

Budovar je dugačak 52 km, a izvor se nalazi na 215 m nadmorske visine.