Bruto društveni proizvod

Bruto društveni proizvod ili GNP (eng. Gross National Product) je najsveobuhvatnija mjera ukupne proizvodnje dobara i usluga nekog društva. On je zbroj novčane vrijednosti osobne potrošnje (C), bruto investicija (I), državnih kupovina dobara i usluga (G) , neto izvoza (X) (razlika uvoza i izvoza) i neto faktorskih plaćanja (NFP).

GNP = C + I + G + X + NFP

GNP se koristi u različite svrhe, no najvažnija je ona kojom mjerimo dostignuća gospodarstva.

Vanjske poveznice uredi