Brojilac je deo razlomka koji se piše iznad razlomačke crte, i predstavlja količinu nekog dela celine koja učestvuje u računu. Ovaj dio celine je određen imeniocem.


brojilac

______

imenilac


PRIMERUredi

Kao primer nam može poslužiti sledeći razlomak:

 

U navedenom primeru 2 je brojilac, a 7 imenilac. Razlomak se rječima zapisuje gve sedmine. Naziv brojilac je dobio po tome što označava broj delova (2, dva)

:

.