Branislav Boričić

B. Boričić na času

Branislav Boričić (Berane, Crna Gora, 12. maj 1955.) je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

BiografijaUredi

Rođen je 12. maja 1955. godine u Ivangradu (Beranama), gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1977. godine, a tu je i je magistrirao 1980. i odbranio doktorsku tezu 1984. godine.

Školske 1978/79. godine je radio u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, a 1979. godine je izabran za asistenta-pripravnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je u zvanje redovnog profesora izabran 1995. godine. U svojim istraživanjima se bavi matematičkom logikom (teorija dokaza, neklasične logike i logike preferencija, teorija društvenog izbora).

Pored kurseva algebre, linearne algebre, analize, matematičke logike, teorije skupova i teorije sistema na osnovnim studijama, držao je nastavu i na poslediplomskim studijama iz teorije sistema, funkcionalne analize, metodologije naučnog istraživanja, matematičke logike i osnova matematike, teorije algoritama, automatskog dokazivanja teorema i veštačke inteligencije.

Objavljuje radove u Publications de l'Institut Mathématique, Journal of Symbolic Logic, Zeitschrift fur mathematishe Logik und Grundlagen der Mathematik, Journal of Philosophical Logic, Notre Dame Journal of Formal Logic, Studia Logica, Bulletin of the Section of Logic, Mathematical Logic Quarterly, Fuzzy Sets and Systems, The Teaching of Mathematics, European Political Economy Review, Economic Annals, Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics, Mathematica Balkanica, Μαθηματική Επιθεώρηση itd.

Usavršavanja i gostovanjaUredi

 • London (Imperial College; Chelsea College of Science and Technology) (1985),
 • Solun (Aristotelov univerzitet) (1994),
 • Iraklion (Kritski univerzitet) (1994-1996),
 • Solun (Univerzitet Makedonija) (1997),
 • Patra (Univerzitet Patra) (2000).

Članstvo u udruženjimaUredi

 • Association for Symbolic Logic,
 • American Mathematical Society,
 • Balkan Logical Society,
 • Društvo matematičara Srbije,
 • Grčko matematičko društvo,
 • Interest Group on Propositional and Predicate Logic,
 • The Mathematical Association of America itd.

Stalni je recenzent-saradnik časopisa Zentralblatt für Mathematik, Mathematical Reviews i Mathematische Didaktik sa preko 400 priloga u njima. Član je redakcije časopisa Economic Annals. Spoljni je saradnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Učesnik je mnogih međunarodnih i nacionalnih naučnih i stručnih skupova. Autor je (ili koautor) niza stručnih i metodičkih radova namenjenih nastavnicima, studentima i učenicima, kao i monografija. Obavljao je dužnosti prodekana za nastavu Ekonomskog fakulteta u Beogradu i šefa Katedre za statistiku i matematiku. Bavi se prevođenjem sa ruskog i grčkog jezika.

Vanjske vezeUredi