Bozon

(Preusmjereno sa stranice Bozoni)

Bozoni su čestice koje tvore simetrično sastavljena kvantna stanja. Za njih važi Bose-Einsteinova statistika. Bozoni su čestice sa celim spinom, za razliku od fermiona koji imaju polovni spin.

Naziv su dobili po indijskom fizičaru Satyendri Nathu Boseu.

Bozoni su sledeće čestice:

Sve čestice su ili bozoni ili fermioni. Bozon je nosilac osnovnih interakcija. Za Bozone ne važi Paulijev princip isključenja, zato može jedno kvantno stanje zauzimati više bozona.

Vidi još

uredi