Bojni slon je slon koga su ljudi pripitomili i obučili za borbu. U prošlosti se koristio tako da bi jurišao na neprijatelja, razbijao njegove redove i gazio njegove vojnike.

Slona debela koža štiti od ozljeda. Visoki položaj jahaču daje dobar pogled na bojište, ali ga čini istaknutom metom

Vjeruje se da su se prvi put koristili u Indiji, a što se kasnije proširilo na Jugoistočnu Aziju odnosno na Mediteran. U zapadnom svijetu su najpoznatiji primjeri njihove upotrebe vezani uz antiku, odnosno epirskog kralja Pira te Kartaginu i njenog vojskovođu Hanibala koji je koristio bojne slonove sa vojnicima.

Na području Mediterana je razvoj taktike za borbu protiv slonova, kao i sve manji broj slonova u divljini, doveo do postepenog napuštanja njihove upotrebe u ratu. U Aziji, gdje je slonova bilo više, a klimatsko-geografske prilike pogodnije, bojni slonovi su ostali u upotrebi sve do pred kraj 19. vijeka kada ih je s bojišta otjerala pojava suvremene artiljerije. Slonovi se i nakon toga koriste u vojne svrhe, ali prvenstveno za transport i inženjerijske operacije na nepristupačnim područjima.

Vanjske veze

uredi