Bojang od Goguryeoa

Bojang od Goguryeoa
Hangul 보장왕
Hanja 寶臧王
Revidirana romanizacija Bojang-wang
McCune–Reischauer Pojang-wang
Ime po rođenju
Hangul 장, 보장
Hanja 藏, 寶臧
Revidirana romanizacija Jang, Bojang
McCune–Reischauer Chang, Pojang

Bojang od Goguryeoa (? -682) (vl. 642–668) bio je 28. i posljednji kralj države Goguryeo, najsjevernijeg od Tri kraljevstva Koreje. Bio je nećak prethodnog kralja Yeongnyua. Kada mu je strica 642. u puču svrgnuo general Yeon Gaesomun, Bojang je postavljen za novog vladara. Tokom najvećeg dijela vladavine, Bojang je bio marionetski vladar, dok su svu vlast držali Yeon i njegovi sinovi. Jedina oblast na koju je Bojang imao ponešto uticaja bila je religija; prihvativši taoizam, Bojang je potakao progone dotle dominantnih budista.

Stričevo svrgavanje je, pak, poslužilo kao povod kineskom caru Taizongu da 645. pokrene pohod protiv države Goguryeo, ali je Yeon Gaesomun uspješno odbio tu invaziju. Sa južnom državom Baekje je, pak, sklopljen savez protiv države Silla, koja je, pak, sklopila savez sa Kinezima i godine 660. eliminirala državu Silla. Nakon Yeon Gaesomunove smrti 666. godine je došlo do raskola između njihovih sinova, a što su Kina i Silla iskoristili da bi pokrenuli novi pohod. Yeon Namsaeng se tada predao Kinezima, a Yeon Jeong-to državi Silla. Godine 668. su kineske trupe zarobile Bojanga.

Bojang je nakon toga doveden u Chang'an gdje ga je car Gaozong imenovao jednim od svojih ministara. Nešto kasnije, nastojeći udobrovoljiti svoje nove korejske podanike, Bojanga je imenovao guvernerom Liadonga. Bojang je tamo, pak, počeo podsticati pobune protiv kineske vlasti. Zbog toga je smijenjen i protjeran u Sečuan, gdje je i umro.

Kraljevske titule
Prethodi:
Yeongnyu
Kralj Goguryeoa
642–668
Slijedi:
Položaj ukinut