Bojan Đorđević

Dr. Bojan Đorđević (Trstenik, 1965), historičar književnosti, naučni saradnik. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Studirao je "jugoslovenske književnosti i opštu književnost" na Filološkom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1989, a magistrirao 1994. godine. Doktorirao je 2003. godine. Od 1995. godine radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, a od 2003. godine je u zvanju "naučnog saradnika". Od 2003. godine radi kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Katedri za srpski jezik i književnost. Bavi se historijom književnosti renesanse i baroka, kao i kulturnom historijom Srba. Jedan je od urednika Zbornika Matice srpske za književnost i jezik. Saradnik je na projektu izrade Srpskog biografskog rečnika Matice srpske.

dr. Bojan Đorđević, historičar književnosti

Bibliografija uredi

Knjige uredi

 1. Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941-1944, Beograd, 2001.
 2. Nikola Nalješkovićdubrovački pisac XVI veka, Beograd, 2005.
 3. (priredio) Bora Stanković: Koštana (fototipsko prvo izdanje), Beograd, 1995.

Važnije studije uredi

 1. Srpska istorija na dubrovačkoj pozornici 17. veka, "Teatron", 18, 1994, 27-30.
 2. Palmotićeva "Alčina" i njen italijanski uzor, "Književnost i jezik", 44, 1-2, 67-78.
 3. Petar Kolendić kao proučavalac dubrovačke drame, "Naučni sastanak slavista u Vukove dane", 25/1, 1996, 191-197.
 4. "Gomnaida" Džona Palmotića, "Književnost i jezik", 45, 4, 47-55.
 5. Sentence iz Svetog Pisma u melodramama Džona Palmotića, "Naučni sastanak slavista u Vukove dane", 26/1, 1997, 275-282.
 6. Vreme u drami: o problemu temporalnosti u Držićevoj "Noveli od Stanca", "Književnost i jezik", 46, 2-4, 103-110.
 7. Proslava Svetog Save u Srbiji pod okupacijom (1941-1944), "Bratstvo", 2, 1998, 121-128.
 8. Autobiografsko i fikcionalno u prozi Borislava Pekića, "Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 27/1, 1998, 441-448.
 9. Srpska pripovetka 1941-1944: povratak tradicionalnom modelu pripovedanja, "Naučni sastanak slavista u Vukove dane", 29/2, 2000, 271-278.
 10. Pisma Milana Rešetara Ljubomiru Kovačeviću, "Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor", 63-64, 1-4 (1997-1998), 2000, 94-100.
 11. Vukov sabor 1941-1944, "Danica za 2001", 2000, 538-542.
 12. Primeri kaznene politike Dubrovačke republike krajem 15. i u 16. veku, "Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor", 65-66, 1-4 (1999-2000), 2001, 135-142.
 13. Pomeni Karađorđa i Prvog ustanka u srpskoj štampi za vreme okupacije 1941. do 1944. godine, u zborniku: Nastajanje nove srpske države, Beograd/Velika Plana, 2001, 177-183.
 14. Srbi o Nemačkoj i Nemcima (1941-1944): između putopisa i propagande, u zborniku: Knjiga o putopisu, Beograd, 2001, 297-303.
 15. Kulturni život u Pančevu za vreme okupacije (1941-1944), u zborniku: Književna topografija Pančeva, Pančevo, 2001, 446-450.
 16. Disnarativnost i ontologija priče, "Zbornik Matice srpske za književnost i jezik", 48, 2-3 (2000), 2002, 341-354.
 17. O nepoznatoj knjizi pod Andrićevim imenom, "Danica za 2003", 2002, 313-316.
 18. Dubrovačka književnost u Srpskom književnom glasniku, u zborniku: Sto godina Srpskog književnog glasnika, Beograd, 2003, 187-193.
 19. Poslovice i poslovični izrazi u dubrovačkim preradama Molijerovih komedija, u: Zbornik u počast akademiku Miroslavu Pantiću, Beograd, 2003, 161-173.
 20. Porodica Ilić u srpskoj periodici 1941-1944, u zborniku: Porodica Jovana Ilića u srpskoj književnosti i kulturi, Beograd, 2003, 129-134.
 21. Književni život u Srbiji za vreme okupacije 1941-1944. (I). Ideološki i estetički okviri, "Književna istorija", XXXV, 119, 2003, 115-124.
 22. O vremenu nastanka dubrovačke komedije "Šimun Dundurilo", "Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor", 68-69, 1-4 (2002-2003), 2004, 197-202.
 23. Dubrovačka molijerovska komedija "Andro Stitikeca", "Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor", 68-69, 1-4 (2002-2003), 2004, 203-208.
 24. Književni život u Srbiji za vreme okupacije 1941-1944. (II). Književnici u okupaciji, "Književna istorija", XXXV, 120-121, 2003, 519-533.
 25. "Život Tobin" Lukrecije Bogašinović: dramska struktura epskog dela", "Naučni sastanak slavista u Vukove dane", 33/2, 2004, 109-116.
 26. "Farse Nikole Nalješkovića – poetika žanra, "Zbornik Matice srpske za književnost i jezik", 51, 1-2 (2003), 2004, 47-57.
 27. Satira "Contro la nobiltà di Ragusa" Marija Kabožića, "Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor", 70, 1-4 (2004), 2005, 211-218.
 28. Jedan đački list pisan rukom, "Književna istorija", XXXVI, 122-123, 2004, 177-181.
 29. Književni život u okupaciji. (III). Književnici i politički pogledi, "Književna istorija", XXXVI, 122-123, 2004, 283-292.
 30. Između farse i ekloge: problem dramskog vremena u "Veneri i Adonu"' Marina Držića, "Književna istorija", XXXVI, 124, 2004, 351-358.
 31. Filozofija vitalizma : Milan Kašanin, u knjižici: Braća Kašanin : znameniti Baranjci, Beli Manastir, 2007, 14-22.

Napomena uredi

Dr. Bojan Đorđević je bio predavač na Tribini "Braća Kašanin", izloživši svoju studiju "Filozofija vitalizma: Milan Kašanin".