U organskoj hemiji i biohemiji, bočni lanac je hemijska grupa koja je vezana za centralni deo molekula koji se naziva "glavnim lancom" ili osnovom. Oznaka R se često koristi kao generički simbol za bočne lance.[1]

U nauci o polimerima, bočni lanac je oligomer koji se grana sa osnovnog lanca polimera. Bočni lanci imaju primetan uticaj na polimerne osobine, pogotovo na sposobnost kristalizacije i gustinu.[2].

U proteinima bočni lanci su vezani za atome alfa-ugljenika amidne osnove.

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  2. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "An oligomeric or polymeric offshoot from a macromolecular chain". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.