Bitka na Jelovoj gori

Bitka na Jelovoj gori je bila velika bitka između partizana i četnika na prostoru od Valjeva do Požege, sa ciljem da se zaustavi prodor partizana iz Bosne i Sandžaka u Srbiju. Tu, na Jelovoj gori, vođena je glavna bitka za prodor NOVJ u Srbiju.[1]

Bitka na Jelovoj gori
Deo Drugog svetskog rata

Peta krajiška divizija u pokretu za neprijateljem na Ravnoj gori avgusta 1944.
Vrijeme:9-13. septembar 1944.
Mjesto:Jelova gora
Rezultat: pobeda partizana
povlačenje četnika u Bosnu
Sukobljene strane
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija NOVJ JVuO
SDK
Komandanti i vođe
Peko Dapčević Dragoljub Mihailović
Dragoslav Račić
Nikola Kalabić
Predrag Raković
Uključene jedinice
Prvi proleterski korpus Četvrta grupa jurišnih korpusa

U bici na Jelovoj gori partizanski Prvi proleterski korpus razbio je 9. septembra 1944. četničku glavninu.[2] U iznenadnim i teškim noćnim borbama oko Jelove gore, snage NOV su razbile četnike, naročito one pod komandom Predraga Rakovića.[3]

Nakon bitke na Jelovoj gori, Draža Mihailović i njegove jedinice prestali su biti politički i vojni faktor u Srbiji.[4]

Ubrzo nakon bitke je usledilo oslobođenje Valjeva.[5]

Sukobljene strane

uredi
 
Bacačko odeljenje Četvrte proleterske brigade u zapadnoj Srbiji, jesen 1944.

Početni raspored četničkih snaga bio je sledeći:

Nikola Kalabić sa svojim korpusom na pravcu koji izvodi ka Vardi kod same Varde.

Požeški korpus na Drmanovini, u blizini Kosjerića. Za njim, u rezervi, bio je Cerski korpus i Dragoslav Račić sa svojim štabom.

Prema Jelovoj gori, sa pravca sela Ribaševine, bio je upućen Šesti jurišni korpus, koji je bio podišao Jelovoj gori i bez kontakta sa partizanima tu i zanoćio.

Major Dragoslav Račić bio je komandant svih operacija u ulozi komandanta Četvrte grupe jurišnih korpusa.

Tok borbi

uredi

U toku 8. septembra, još od jutra, Šesti jurišni korpus JVuO produžava podilaženje Jelovoj gori, ubrzo dolazi u dodir sa partizanima i prelazi u napad. Partizani su bili Jelovu goru poseli i utvrdili se na njoj.[6]

Povezano

uredi

Reference

uredi

Literatura

uredi