Bitka kod Vouilléa

Bitka kod Vujea (lat. Campus Vogladensis) je bitka koja se odigrala u proleće 507. godine između vizigotskih snaga kralja Alariha II i franačke vojske pod vođstvom Hlodoveha I blizu Poatjea u Galiji.

Bitka kod Vujea

Bitka između Hlodoveha i Vizigota (minijatura nastala 1325 - 1335)
Datum 507
Lokacija dolina Vuje, kod Poatjea
Ishod Ubedljiva franačka pobeda i osvajanje Galske Akvitanije
Sukobljene strane
Franci Vizigoti
Komandanti i vođe
Hlodoveh I Alarih II
Snage
nepoznata nepoznata
Žrtve i gubici
nepoznato nepoznato, Alarih II je bio ubijen

Hlodoveh I, franački kralj, i Anastasije I, vizantijski car, ugovorili su da obojica napadnu Gote sa dve različite strane.

Franci su prešli reku Loaru, a Hlodoveh je posle bitke navodno lično ubio Alariha. Nakon ove bitke, Vizigoti su bili primorani da se povuku u Septimaniju, jedinu teritoriju s one strane Pirineja koja je još uvek ostala pod njihovom kontrolom. Uspeh kod Vujea je obezbedio Francima kontrolu nad jugozapadnim delom današnje Francuske, kao i osvajanje Tuluza. Alarikov nezakoniti sin Gesaelih je pokušao da organizuje kontranapad kod Narbona, međutim, bio je svrgnut i na kraju ubijen kada su Narbon osvojili Burgundi, franački saveznici. Franci bi verovatno napredovali i preko Pirineja da ih nije zaustavio ostrogotski kraljTeodorik Veliki, tast ubijenog Alariha.

Franačka Akvitanija, ranije povezana sa hispanoromanskim trgovačkim rutama i teritorijama, sada je ostala izolovana, sudeći po odsustvu trgovačkih predmeta iz 7. i 8. veka na arheološkim nalazištima. Franački kraljevi su premestili prestonicu u Tuluz.

Uzroci ovog rata su pre svega verske prirode. Hlodoveh, franački kralj, koji je prihvatio ortodoksno hrišćanstvo 496. godine, prema Grguru Turskom, sam je predložio da oslobodi južnu Galiju od omraženih jeretika, Vizigota, koji su ispovedali arijansko hrišćanstvo. Nakon uspeha u ovoj bici, vizantijski car, Anastasije, proglasio ga je konzulom i poslao mu odgovarajuće regalije. Hlodovehov "konzulat" je zatim proslavljen u Parizu gde su rimskog konzula njegovi ratnici nosili na štitu po ulicama grada.

Povezano uredi