Bitka kod Tindarija

Bitka kod Tinarija je bila pomorska bitka, koja se odigrala 257. pne. kraj Tindarija na Siciliji tokom Prvog punskog rata. Bila je to pomorska bitka između Kartagine i Rimske republike.

Bitka kod Tindarisa
Segment Prvog punskog rata

Bitke prvog punskog rata
Datum 257. pne.
Lokacija Tindaris, Sicilija
Ishod rimska pobjeda
Sukobljene strane
Rim Kartagina
Komandanti i vođe
Gaius Atilius Regulus Hamilkar

Tindarij je grad na Siciliji, koji je osnovan kao grčka kolonija 396. pne. Grad je smešten na uzvisini sa koje se vidi Tirensko more.

Sirakuški tiran Hijeron II dozvolio je Tindariju da postane baza za Kartiginjane. Marko Atil Regul je predvodio Rimsku flotu i nalazio se kraj Tindarija.

Primetio je Kartaginjansku flotu koja plovi u neuređenom stanju. Naređuje napad na jedan deo flote. Usledio je napad u kome je potopio 10 brodova, ali umakao im je admiralski brod. Ostala Rimska flota pravi zbijeni raspored i potapaju novih 8 brodova sa posadom, a zarobljavaju 10 brodova. Ostatak Kartaginjanske flote se povukao.

Posle bitke grad pada u ruke Rimljana, a sirakuški tiran Hijeron II postaje ponovo verni rimski saveznik. Posle ove bitke pomorski sukobi se nastavljaju u bici kod Eknoma.