Bitka kod Tijatire

Bitka kod Tijatire se odigrala 366. u Frigiji između snaga rimskog cara Valensa na jednoj, i uzurpatora Prokopija na drugoj strani. Prokopije je prethodno podigao ustanak tako što je potkupio dvije legije na putu kroz Konstantinopol te zauzeo Trakiju i Bitiniju. Valens je, međutim, kod Tijatire u Frigiji porazio Prokopijevog generala Gomoarija. Ubrzo nakon toga je došlo do osipanja u Prokopijevim redovima, pa su Prokopija zarobili njegovi vojnici i predali Valensu, koji ga je u septembru 366. dao pogubiti.

Bitka kod Tijatiure
Datum 366
Lokacija Tijatira, Frigija (današnja Turska)
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo Prokopije
Komandanti i vođe
Valens Gomoarije