Bitka kod Silara

Bitka kod Silara se odigrala za vrijeme drugog punskog rata godine 212. pne. između kartaginske vojske pod Hanibalom i rimske vojske pod pretorom Markom Centenijem Penulom. U njoj je Hanibal potpuno uništio Penulinu vojsku, pri čemu je poginulo više Rimljana nego i u jednoj drugoj bitci rata, osim Kane. Predstavljala je i jednu od rijetkih bitaka Hanibalovog pohoda gdje su Kartaginjani na bojištu imali više ljudi od Rimljana.

Bitka kod Silarua
Segment drugog punskog rata
Datum 212. pne.
Lokacija kraj rijeke Silar (suvremena rijeka Sele (rijeka)), Italija
Ishod kartaginska pobjeda
Sukobljene strane
Kartagina Rimska Republika
Komandanti i vođe
Hanibal Marcus Centenius Penula 
Snage
25.000-30.000 16.000
Žrtve i gubici
umjereni (vjerojatno nekoliko hiljada) 15.000 mrtvih, 1.000 ranjenih ili zarobljenih