Bitka kod Sedana (1870)

Bitka kod Sedana bila je odlučujuća bitka Francusko pruskog rata, a odvila se 1. rujna 1870. godine. Francuski car Napoleon III završio je bitku kao pruski ratni zarobljenik, kao i gotovo 70% njegove vojske, a najvažnija posljedica toga bila je činjenica da je Pruska ovom bitkom de facto pobijedila u ratu, iako je nova vlast u Francuskoj još nekoliko mjeseci vodila bitke.

Bitka kod Sedana
Segment Francusko-pruskog rata
Datum 1. rujna 1870.
Lokacija Francuska Sedan, Francuska
Ishod Odlučujuća pruska pobjeda
Krah Drugog Francuskog Carstva
Sukobljene strane
Francuska Drugo Francusko Carstvo  Pruska
 Kraljevina Bavarska
Komandanti i vođe
Francuska Napoleon III (RZ)
Francuska Patrice de Mac-Mahon (RZ)
Francuska Auguste-Alexandre Ducrot
Kraljevina Pruska Wilhelm I
Kraljevina Pruska Helmuth von Moltke
Kraljevina Bavarska Ludwig Freiherr von der Tann
Snage
120,000 200,000
Žrtve i gubici
3,000 mrtvih
14,000 ranjenih
103,000 zarobljenih
Ukupno: 120,000
2,320 mrtvih
5,980 ranjenih
700 nestalih
Ukupno: 9,000

Ukupno 120,000 francuskih vojnika predvodio je proslavljeni general Patrice de Mac-Mahon u pratnji cara još tokom opsade Metza. Pokušaj da se opsada prekine završio je katastrofalnim francuskim porazom kod Beaumonta. Prusku vojsku predvodio je slavni Helmuth von Moltke u pratnji kralja Wilhelma I i kancelara Bismarcka, a nakon Beaumonta su Prusi okružili francusku vojsku kod Sedana. Tokom pruskih napada, Mac-Mahon je ranjen tako da je zapovjedništvo prešlo na generala Ducrota. Bitka je završena 1. rujna, istoga dana kada je i počela, odlučujućom pruskom pobjedom.

Saznavši za poraz kod Sedana i činjenicu da je car postao ratni zarobljenik, vlasti u Parizu su dokinule Drugo Carstvo i formirale Treću Republiku.