Bitka kod Sedana (1870)

Bitka kod Sedana bila je odlučujuća bitka Francusko pruskog rata, a odvila se 1. rujna 1870. godine. Francuski car Napoleon III završio je bitku kao pruski ratni zarobljenik, kao i gotovo 70% njegove vojske, a najvažnija posljedica toga bila je činjenica da je Pruska ovom bitkom de facto pobijedila u ratu, iako je nova vlast u Francuskoj još nekoliko mjeseci vodila bitke.

Bitka kod Sedana
Segment Francusko-pruskog rata
Karte zur Schlacht bei Sedan (01.09.1870).jpg
Datum 1. rujna 1870.
Lokacija Francuska Sedan, Francuska
Ishod Odlučujuća pruska pobjeda
Krah Drugog Francuskog Carstva
Sukobljene strane
Francuska Drugo Francusko Carstvo  Pruska
 Kraljevina Bavarska
Komandanti i vođe
Francuska Napoleon III (RZ)
Francuska Patrice de Mac-Mahon (RZ)
Francuska Auguste-Alexandre Ducrot
Kraljevina Pruska Wilhelm I
Kraljevina Pruska Helmuth von Moltke
Kraljevina Bavarska Ludwig Freiherr von der Tann
Snage
120,000 200,000
Žrtve i gubici
3,000 mrtvih
14,000 ranjenih
103,000 zarobljenih
Ukupno: 120,000
2,320 mrtvih
5,980 ranjenih
700 nestalih
Ukupno: 9,000

Ukupno 120,000 francuskih vojnika predvodio je proslavljeni general Patrice de Mac-Mahon u pratnji cara još tokom opsade Metza. Pokušaj da se opsada prekine završio je katastrofalnim francuskim porazom kod Beaumonta. Prusku vojsku predvodio je slavni Helmuth von Moltke u pratnji kralja Wilhelma I i kancelara Bismarcka, a nakon Beaumonta su Prusi okružili francusku vojsku kod Sedana. Tokom pruskih napada, Mac-Mahon je ranjen tako da je zapovjedništvo prešlo na generala Ducrota. Bitka je završena 1. rujna, istoga dana kada je i počela, odlučujućom pruskom pobjedom.

Saznavši za poraz kod Sedana i činjenicu da je car postao ratni zarobljenik, vlasti u Parizu su dokinule Drugo Carstvo i formirale Treću Republiku.