Bitka kod Randeje

Bitka kod Randeje se odigrala u Armeniji krajem 62. godine za vrijeme rimsko-partskog rata između rimske vojske pod Lucijem Cezenijem Petom na jednoj, i partske vojske pod princom Tiridatom na drugoj strani. U njoj su Parti uspjeli opkoliti Petovu rimsku vojsku u tvrđavi Randeja (Rhanedia) te je nakon kraće opsade natjerati na predaju. Katastrofalni poraz je Rimljane sljedeće godine natjerao da sklope kompromisni mir prema kome je Armenija - oko koje se vodio rat - formalno ostala rimski vazal, ali pod vlašću Tiridata koji je u njoj započeo novu dinastiju.